חברת קו צינור אילת אשקלון

קיומו של גשר יבשתי צר בין ים סוף לים התיכון, הוביל באמצע המאה הקודמת להחלטה על הנחת צינור דרך דרום המדינה וביחד עם מסופי אחסון, להשתמש בו להובלה של נפט גולמי ממקורות ההפקה במפרץ הערבי ללקוחות באירופה.

מערכת קווי הדלק להובלת נפט גולמי כוללת 3 קווים: קו "42 באורך 254 ק"מ, המחבר את נמל הנפט לחוף ים סוף עם נמל הנפט באשקלון אשר לחוף הים התיכון. שני הקווים הנוספים מזינים את בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד. החברה מפעילה שני נמלי נפט ושני מכללים עם נפח אחסון כולל של 3.7 מיליון מטרים מעוקבים לנפט גולמי ומוצרי דלק.

לפרטים נוספים